Skip to main content
  • Aktualności
  • Funkcja blokowania dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet

Funkcja blokowania dostępu do bankowości elektronicznej eBankNet

07-11-2022

Szanowni Klienci,

W związku z rozwojem funkcjonalności bankowości elektronicznej Banku informujemy, że do systemu eBankNet wprowadzono funkcję blokowania dostępu do bankowości elektronicznej w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dostępu do konta. Po podaniu prawidłowych danych zablokowane zostaną:

  • dostęp do systemu bankowości elektronicznej,
  • możliwość wykonywania transakcji,
  • dostęp poprzez bankowość mobilną.

Pomyślne zablokowanie dostępu zostanie potwierdzone powiadomieniem SMS na numer telefonu przypisany do loginu.

Odblokowanie dostępu będzie możliwe po kontakcie z placówką Banku.

 

Jak zablokować dostęp?

Krok 1 - w oknie logowania do bankowości elektronicznej wybierz opcję "Zablokuj dostęp"

Blokowanie 1

Krok 2 - wprowadź swój login i wybierz opcję "Dalej"

Blokowanie 2

Krok 3 - uzupełnij numer PESEL przypisany do loginu, a następnie wybierz opcję "Zablokuj dostęp"

Blokowanie 3

Grupa BPS