Skip to main content
 • Bank
 • Informacje o Banku

  Informacje o Banku

  Jesteśmy Twoim Bankiem

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu ma wyjątkowy profil działalności - świadczy kompleksowe, profesjonalne i bezpieczne usługi bankowe, dostosowane do potrzeb rynku oraz stymuluje rozwój środowiska lokalnego. Poprzez sieć placówek zlokalizowanych na terenie powiatu nowotarskiego oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, handlu oraz rzemiosła.

  Najważniejsze informacje o BANKU

  RYS HISTORYCZNY

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 1905 – 2024 r.

  Historia nazwy Banku

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu powstał 8 stycznia 1905 r. pod nazwą: Towarzystwo Zaliczkowe, Spółdzielnia Zarejestrowana z ograniczoną poręką, zarejestrowana pod nr I-40 w dniu 12.05.1905 r. przez Wydział III Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

  Rejestracja nastąpiła na mocy austriackiej ustawy o spółdzielniach z 1873 r. W chwili założenia Bank liczył 154 Członków. Założyciele Towarzystwa wybrali formę z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości zebranych udziałów, bowiem zmniejszało to niebezpieczeństwo w razie strat, co było zaletą dla Członków. Przystępując do Banku nikt nie obawiał się, że w sytuacji krytycznej poniesie odpowiedzialność całym swoim majątkiem. W pierwszym uchwalonym Statucie przedmiot działalności Spółdzielni określono w następujący sposób:

  • udzielanie kredytu potrzebnego Członkom dla ich gospodarstw i przedsiębiorstw, a to na możliwie dogodnych warunkach,
  • załatwianie zleceń Członków w sprawach pieniężnych i gospodarczych,
  • przyjmowanie wkładek oszczędności i na rachunek bieżący,
  • prowadzenie biura porady gospodarczej, czytelni, biblioteki itp.,
  • prowadzenie zastępstw instytucji finansowych, obowiązanych do publicznego składania rachunków a mających charakter Zakładów Publicznych.

  x6592 large2.jpg.pagespeed.ic.68vytSLT1J

  Rynek w Czarnym Dunajcu

  W roku 1922 ustanowiono nowy statut zmieniający częściowo nazwę Towarzystwa, w której sentencję „z ograniczoną poręką” zastąpiono „z ograniczoną odpowiedzialnością”.

  W roku 1925 przy uchwalaniu kolejnego Nowego Statutu pojawiła się nazwa: Bank Spółdzielczy, Spółdzielnia zarejestrowana z ograniczoną odpowiedzialnością. W 1949 roku do Banku przyłączone zostają Kasy Stefczyka w Cichem - Miętustwie, Odrowążu i Chochołowie.

  Od 25.06.1950 r. Bank zostaje przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Czarnym Dunajcu z odpowiedzialnością udziałowców, która posiadała ograniczoną samodzielność i uchwalono nowy statut. Po upadku stalinizmu w 1956 roku uchwalono kolejny nowy statut z nazwą: Kasa Spółdzielcza w Czarnym Dunajcu. Od 1967 roku, aż do dziś nazwa Banku brzmi: Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu.

  6582 large
  Rynek w Czarnym Dunajcu

  W trakcie swojej ponad 117-letniej historii Bank działał pod sześcioma nazwami. Zaznaczyć należy, że w momencie powstawania Banku równocześnie na terenie Czarnego Dunajca działała Spółka Oszczędności i Pożyczek Stowarzyszenie z nieograniczoną odpowiedzialnością założona prawdopodobnie w roku 1915.

  Historia kierownictwa Banku

  Założycielami Banku i pierwszymi Dyrektorami Banku byli: Augustyn Gajewski, inżynier kolejnictwa z Bochni, budowniczy linii kolejowej Nowy Targ – Trstena przez Czarny Dunajec i doktor Franciszek Grodecki, lekarz okręgowy, podczas Pierwszej Wojny Światowej – prymariusz szpitala w Sarajewie. Statut przewidywał bowiem Dyrekcję dwuosobową.

  Od 1922 roku dyrekcja składa się z trzech dyrektorów i dwóch zastępców. Naczelnym dyrektorem pozostał nadal Gajewski (aż do 1938 r.), jednym z zastępców zostaje Jadwiga Romanow - bliska krewna ostatniego Cara Rosji. W listopadzie 1924 r. umiera dr Grodecki.

  W marcu 1938 roku umiera założyciel Banku Augustyn Gajewski, który dyrektorował przez 33 lata i jest to swoisty rekord tego Banku. Jego następcą zostaje prawnik – adwokat Kazimierz Binder, który także długo kieruje Bankiem bo przez 26 lat do roku 1964.

  W międzyczasie od roku 1942 Dyrekcja składa się z trzech Dyrektorów a od 1950 roku powstaje 5-osobowy Zarząd składający się z Przewodniczącego, dwóch Członków i dwóch Zastępców Członków. Od roku 1956 Zarząd ma skład 6 osobowy i składa się z trzech Członków i trzech Zastępców Członków, zaś od roku 1962 do dziś Zarząd jest trzyosobowy, z tym że do roku 1985 Zarządem kierował Przewodniczący, a od roku 1985 Prezes.

  Po śmierci Kazimierza Bindera, to jest od roku 1964 Przewodniczącym Zarządu zostaje Stanisław Chlebek (rolnik), przy czy jest to już Zarząd Społeczny. W roku 1985 Prezesem Zarządu zostaje Bronisław Babeł (rolnik), a w roku 1990 Stanisław Staszeczka (emeryt).

  Należy zaznaczyć, że w międzyczasie (1954-1994) pojawiły się osoby kierujące etatowo Bankiem i tak pierwszym Kierownikiem Banku zostaje w roku 1954 Maria Romaniszyn. Od roku 1957 Kierownikiem Banku zostaje Maria Korzeniowska, która od roku 1975 zostaje mianowana Dyrektorem Banku. W roku 1977 dyrektorem zostaje jej syn Marian Korzeniowski a od roku 1986 kieruje Bankiem Kazimierz Jarończyk. W roku 1994 znika forma Zarządu Społecznego i zostaje powołany etatowy Prezes Zarządu, którym zostaje Kazimierz Jarończyk. W roku 2021 Prezesem Zarządu Banku zostaje Krystian Jarończyk. W sumie więc przez okres 117 lat 7 osób kierowało Dyrekcją – Zarządem naszego Banku.

  Historia organów nadzorczych Banku

  Bogatą historię posiada także Rada Nadzorcza naszego Banku. Pierwszym Przewodniczącym Rady zostaje aptekarz, założyciel apteki w Czarnym Dunajcu Ignacy Trybuła, który przewodniczył tej Radzie przez 20 lat. Na szczególną uwagę zasługuje przewodniczenie naszej Radzie przez jednego z największych synów Ziemi Podhalańskiej lekarza Leopolda Bednarczyka, który przewodził Radzie w najtrudniejszym okresie tj. od 1940 od 1942 roku. W okresie wojny był wielkim działaczem podziemia, nosił pseudonim „Szpak”, urodził się w 13.11.1904 roku w Cichem, był synem Józefa Bednarczyka rolnika z Cichego, trzykrotnego posła na sejm z ramienia PSL Piast. Gimnazjum ukończył w Nowym Targu, a studia wyższe na Wydziale Medycyny U J w Krakowie. Był wybitnym działaczem Związku Podhalan. Początkowo był członkiem ZWZ a następnie od 1941 roku tajnej organizacji „Konfederacja Tatrzańska”, której był zresztą współzałożycielem. Organizacja ta zrzeszała na Podhalu setki osób. Założył szereg placówek lokalnych i obwodowych tej organizacji. Naczelnym hasłem Konfederacji Tatrzańskiej była „Niepodległa Polska Demokratyczna”, a zadaniem: bezpardonowa walka z okupantem.

  x6590 large.jpg.pagespeed.ic.gOKiv3bwaJ

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu

  W dniu 11.01.1942 roku był po raz ostatni na posiedzeniu Rady bowiem w dniu 03.02.1942 roku wskutek zdrady został aresztowany przez GESTAPO i po śledztwie w Palace i Tarnowie zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie został zamordowany dnia 22.08.1942 roku w wieku 38 lat. (nr obozowy 27362) Na uwagę zasługuje również Przewodnictwo Józefa Kipty, rolnika z Czarnego Dunajca, który dwukrotnie przewodniczył Radzie przez 10 i 15 lat- łącznie, więc przez 25 lat. Kolejnym Przewodniczącym był Pan Czesław Garczek który pełnił swoją funkcję przez 32 lata. Obecnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej jest Pani Danuta Hudyka, która piastuje tę funkcję od roku 2020.

  W czasie ponad 117 okresu działalności Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu pomimo zawieruch wojennych, czasów komunizmu, trudnego okresu transformacji do gospodarki rynkowej Bank niezmiennie realizował swoja misję, która było i jest działanie w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich klientów oraz wnoszenie stałego wkładu w rozwój lokalnej społeczności Gminy Czarny Dunajec.

  TEREN DZIAŁANIA
  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu działa na terenie:
  • powiatu nowotarskiego
  • powiatu suskiego
  • powiatu limanowskiego
  • powiatu nowosądeckiego
  • powiatu tatrzańskiego

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie i jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

  STATUT BANKU

  Aktualny Statut Banku dostępny jest TUTAJ

  Grupa BPS