• - O Banku

Skład Zarządu Banku:

 • Prezes Zarządu – Krystian Jarończyk
 • Wiceprezes Zarządu – Anna Kajmowicz
 • Wiceprezes Zarządu – Monika Byczyk

Bank Spółdzielczy działa na terenie:

 • powiatu nowotarskiego
 • powiatu suskiego
 • powiatu limanowskiego
 • powiatu nowosądeckiego
 • powiatu tatrzańskiego

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu:

 • Hudyka Danuta– Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Szymusiak Tadeusz – Zastępca Przewodniczącego
 • Babicz Danuta – Sekretarz
 • Fiedor Władysław
 • Fudala Władysław
 • Grela Zofia
 • Hajnos Stanisław
 • Ligas Andrzej
 • Miśkowiec Stanisław
 • Smoleń Józef
 • Sroka Jan

Grupa BPS