Przelewy z zagranicy

Dla przesyłanych środków pieniężnych z zagranicy na rachunek złotowy w BS należy podać:

Rachunek klienta w formacie IBAN w BS

PL ……………………… – nr rachunku klienta

kod SWIFT: POLUPLPR

Grupa BPS