Skip to main content
  • Aktualności
  • Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

06-12-2022

Szanowni Klienci,

W związku z jednogłośnym przyjęciem 28.11.2022 r. przez Radę Unii Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE, Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.

Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym, że wymiana towaru dotyczy Rosji.

Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu, mogłaby zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Podstawa prawna: Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z 31.07.2014 r.: „Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem” (rozporządzenie dostępne pod adresem: LINK).

Grupa BPS