• Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mając na uwadze dobro użtkowników naszej strony internetowej Bank Spółzielczy w Czarnym Dunajcu chroni ich dane oraz nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym Bankiem będącym administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi  na Twoje pytania.

Bank Spółdzielczy nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Grupa BPS