Skip to main content

Zmiana regulaminu dot. osób fizycznych

02-11-2022

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od dnia 02.11.2022r. zmianie uległ REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CZARNYM DUNAJCU w zakresie wydłużenia ważności kart płatniczych z okresu 36 m-cy do okresu wskazanego na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca oraz przeniesienia usługi BLIK z aplikacji BSPay do aplikacji mobilnej Banku BSCZDMobileNet.
Regulamin dostępny w siedzibie Banku.

Grupa BPS