• Indywidualne Konto Emerytalne

  Indywidualne Konto Emerytalne

  Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

  Aktualne oprocentowanie dostępne w "Tabela oprocentowania depozytów i kredytów".

  Zaletami IKE są:

  Zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu
  Opłacalność – dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania
  Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego
  Zysk – wyższe oprocentowanie niż na zwykłych lokatach

  Warunki otwarcia IKE-BS

  Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie IKE:

  oświadczenia, że:

  • nie jest posiadaczem innego IKE,
  • w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE

  albo

  • oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

  Wpłaty na IKE-BS:

  Suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polskim”

  Wypłaty z IKE-BS:

  Wypłata może nastąpić, jeżeli Oszczędzający dokonywał wpłat na IKE, przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz:

  1. jeżeli Oszczędzający ukończył 60 lat lub
  2. Oszczędzający ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne,

  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  W przypadku Oszczędzających urodzonych do 31 grudnia 1945 r. prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

  1. dokonywania wpłat przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe albo
  2. dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę.

  W przypadku Oszczędzających urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

  1. dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe albo
  2. dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

  Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.

  LIMIT WPŁAT NA IKE W 2022r. WYNOSI 17 766,00 zł

  Centrala

  Adres: Rynek 19, 34-470 Czarny Dunajec

  Telefon: +48 18 265 71 96 lub +48 18 265 72 96

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: od 8:30 do 16:00

  Wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Cichem

  Adres: 34-407 Ciche 32

  Telefon: +48 18 26 588 64

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: od 8:30 do 16:00

  Wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  Infolinia BPS

  Zastrzeżenia kart: +48 86 215 50 50

  Informacja banku o przetwarzaniu danych osobowych

  Podane dane będą przetwarzane przez bank wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Administratorem podanych danych będzie Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 34-470 Czarny Dunajec, ul. Rynek 19. Dane zostały podane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści i poprawienia. Prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną banku, w której znajdują się także dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w banku.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej – LINK

  Grupa BPS