Skip to main content
 • Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej.

  BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania  ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędnośc czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

  Przydatne informacje

  Jakie dane są przekazywane do BIK?

  Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazywane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym-zarówno pozytywnie(kredyty spłacane terminowo), jak i negatywnie (kredyty spłacane z opóźnieniem).

  W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np.hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK dane pozytywne.

  Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracownyczych, a także kredytów odnawialnych,  karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręcznych.

  Kiedy dane trafiają do BIK?

  Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.

  Jak długo dane są w BIK?

  Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przekazywane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczyć rzetelność finansową konieczne jest wyrażanie zgody. Dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się Klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:      

  • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyzej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

  Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów zwiazanych ze stosowanie przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

  Kto ma dostęp do danych z BIK?

  Dostęp do danych zgromadzonych w BIK mają instytucje współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, mogą wysłać do BIK zapytanie o klienta tylko wówczas, jeśli regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązańswoich klientów.

  Dostęp do informacji na temat historii kredytowej mogą mieć także podmioty finansowe wpsółpracujące z BIK poza sektorem bankowym, pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody w tym zakresie. Jeśli więc klient ubiegałby się o kredyt w innej instytucji niż bank lub SKOK, taka instytucja może - wyłącznie na podstawie zgody klienta - zwrócić się do BIK o udostępnienie danych na jego temat w celu oceny ryzyka kredytowego.

  Warto podkreślić, że również Klient, dzięki udostępnionym przez BIK pakietom, ma stały dostęp on line do danych zgromadzonych w BIK na jego temat. Dodatkowo nowością w BIK są alerty, które potwierdzają proces rozpatrywania wniosku kredytowego złożonego przez Klienta lub jednocześnie przeciwdziałają próbie wyłudzenia kredytu na jego dane oraz umożliwiają minitorowanie terminowości spłat jego zobowiązań. Więcej informacji o ofercie na www.bik.pl.

  Czym jest historia kredytowa?

  Historia kredytowa to ,,finansowy autoportret” - obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią informacje, przekazane do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, w zakresie kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

  Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

  Osoba z pozytywną historią kredytową jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem, co może przełożyć się na szybsze uzyskanie kredytu lub obniżenie związanych z nim opłat, prowizji itd. Przed złożeniem wniosku kredytowego - wskazane jest, aby w pierwszej kolejności klient sam zapoznał się z własną historią kredytową. Dlaczego? Ponieważ pozytywna historia kredytowa stałą się poważnym atutem w procesie ubiegania się o kredyt. Jej brak skutkuje tym, że dla instytucji finansowej klient jest anonimowy. W takiej sysuacji instytucji finansowej trudno oszacować ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązania, a w konsekwencji podjąć decyzję o udzieleniu kredytu. W wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, budowanie pozytywnej historii kredytowej jest standardem. Konsumenci zaciągają drobne kredyty po to, by dzięki regularnym spłatom, sukcesywnie budować wizerunek osoby godnej zaufania.

  Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?

  Każdy klient może mieć nieograniczony dostęp do swojej pełnej historii kredytowej on line za pośrednictwem www.bik.pl. Oferowane przez BIK pakiety umożliwiają m.in. bieżące minitorowanie własnych i poręcznych kredytów oraz sprawdzanie oceny punktowej. Dodatkowo, nowością w BIK są alerty, które przeciwdziałają próbom wyłudzenia kredytu oraz umożliwiają monitorowanie terminowości spłat zobowiązań. Więcej informacji o ofercie na www.bik.pl.

  W jakim celu warto udzielić zgody na przetwarzanie danych po spłacie kredytu?

  Aby być postrzeganym przez instytucje finansowe jako wiarygodny uczestnik rynku finansowego warto wykorzystywać w tym celu pozytywną historię kredytową, tak umożliwiając dostęp do niej również po spłaceniu kredytu. W związku z tym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji po spłaceniu kredytu. Będzie ona atutem przy okazji starania się o kolejny kredyt.

  Centrala w Czarnym Dunajcu

  Adres: Rynek 19, 34-470 Czarny Dunajec
  Telefon: +48 18 265 71 96, +48 18 265 72 96
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek: od 8:30 do 16:00
  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  Filia w Cichem

  Adres: 34-407 Ciche 32
  Telefon: +48 18 265 88 64

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek: od 8:30 do 16:00
  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  Infolinia BPS

  Zastrzeżenia kart:

  • (+48) 86 215 50 50
  • (+48) 828 828 828
   (ogólnopolski system zastrzegania kart)

  Informacja Banku o przetwarzaniu danych osobowych

  Podane dane będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Administratorem podanych danych będzie Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 34-470 Czarny Dunajec, ul. Rynek 19. Dane zostały podane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści i poprawienia. Prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną Banku, w której znajdują się także dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Banku.

  Pełna treść klauzuli informacyjnej

  Grupa BPS