Skip to main content

Uruchomienie usługi Express Elixir

12-12-2022

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w związku z rozwojem usług elektronicznych Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu, w dniu 01.12.2022 w systemie bankowości elektronicznej eBankNet udostępniono usługę natychmiastowych przelewów Express Elixir.

Express Elixir to:

  • szybkość – jest realizowany natychmiastowo, większość transakcji w czasie kilku sekund;
  • dostępność – dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;
  • wygoda – przelew dostępny w bankowości elektronicznej eBankNet.

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 4 000 zł. Opłata za przelew zgodna z taryfą prowizji i opłat Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu, dostępną pod adresem: https://www.bsczarnydunajec.pl/taryfa-prowizji-i-oplat

Tabela dostępności systemu Express Elixir w poszczególnych bankach dostępna pod adresem: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

Grupa BPS