Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji

27-02-2023

Szanowni Klienci,

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).
Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od dnia 1 marca 2023 r. Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu nie będzie realizował przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.
Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą spowodować wydłużony czas procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.

Grupa BPS