Oświadczenie Zarządu BS w Czarnym Dunajcu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Banku w zakładce: Bank - O Banku.

Grupa BPS