Oświadczenie Rady Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu

Oświadczenie Rady Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu o spełnieniu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w artykule 22aa.

Oświadczenie znajduje się  w zakładce: BANK - Informacje o Banku.

Grupa BPS