Oświadczenie Rady Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu

Oświadczenie Rady Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu o spełnieniu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w artykule 22aa

Oświadczenie znajduje się  w zakładce: Bank - O Banku

„Oświadczenie RADY BS o spełnieniu wymogów określonych w art. 22aa”

Grupa BPS