Zasady bezpiecznej pracy w systemie eBankNet

Bankowość elektroniczna znacznie ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Po aktywowaniu usługi użytkownik uzyskuje 24 godzinny dostęp do swoich środków na rachunku  za pomocą Internetu.

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.

Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę https://e.bsczarnydunajec.pl są automatycznie zabezpieczone protokołem TLS. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się symbolu kłódki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to: dla witryny e.bsczarnydunajec.pl, których właścicielem jest Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu zweryfikowany przez Unizeto Technologies S.A.
Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie https.
Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje symbol kłódki oraz oznaczenie https prosimy o zgłoszenie tego faktu do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (018)26571-96, (018)26130-88.

2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie oraz na innych stronach internetowych.

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych.
Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron Banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów.
Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.
W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: (018)26571-96, (018)26130-88.

3. Połączenie z Internetem musi być bezpieczne – unikaj łączenia się z publicznej sieci WiFi.

4. Zalecane jest ręczne wpisywanie danych dla zlecenia przelewu np. numerów rachunku, należy unikać wprowadzania numerów rachunków – stosowania metody kopiuj/wklej.

5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu do systemu bankowości elektronicznej.

6. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania lub do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach internetowych).

7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu bankowości elektronicznej tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i przeglądarki internetowej.

8. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję „Wyloguj”, a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

9. Nie należy logować się do systemu eBankNet korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do Banku.

10. Nie należy instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł na komputerze, na którym korzysta się z bankowości elektronicznej a do programów pobieranych z Internetu należy podchodzić ostrożnie.

11. W przypadku autoryzacji operacji w serwisie internetowym poprzez kody SMS, należy sprawdzać czy wiadomość z kodem autoryzującym SMS jest zgodna z wykonywaną przez nas operacją. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwotę przelewu oraz numer rachunku konta bankowego.

12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej lub stwierdzenia utraty środków należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl