Tabela oprocentowania

Oprocentowanie kredytów

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
kredyty na cele remontowe* 6,00% - 9,50%
kredyty gotówkowe, samochodowe* 10,00%
kredyty mieszkaniowe 5,00% – 10,00%
kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie** 4,30% – 9,30%
kredyty zabezpieczone hipotecznie na dowolny cel** 4,30% – 9,30%
kredyty w ROR 10,00 %
kredyty na działalność gospodarczą – inwestycyjne do 9,50 %
kredyty na działalność gospodarczą – obrotowe do 9,50 %
kredyty w rachunku bieżącym /niewykorzystane/ 10,00% /2,00%/
kredyty rolnicze – inwestycyjne do 9,50 %
kredyty rolnicze – obrotowe do 9,50 %
kredyty rolnicze – preferencyjne (linia KO)

Uwaga: całość oprocentowania refinansowana przez ARiMR

4,18 %

(Wibor 3M + 2,5 p.p.)

kredyty przeterminowane udzielone do dnia 29.02.2016r. 10,00%    (4-krotność stopy lombardowej NBP)
kredyty przeterminowane udzielone od dnia 01.03.2016r.
14,00%

 Tabela oprocentowania obowiązuje od dnia 11.03.2016r.

* - kredyty oprocentowane według stałej stopy procentowej w całym okresie kreytowania, zmiana dotyczy kredytów udzielonych od dnia 01.04.2015r.

** – kredyty oprocentowane według stopy referncyjnej dla kredytów mieszkaniowych hipotecznych udzielonych po 01.01.2013 roku. Stopa referencyjna Banku Lokata terminowa 12M – 1,70%

Oprocentowanie lokat i depozytów

Depozyty Oprocentowanie
Rachunki bieżace i pomocnicze 0,10%
Rachunki budżetowe bieżące 0,20%
Rachunki budżetowe pomocnicze 0,20%
Rachunki rolnicze nieoprocentowane
Rachunki a`vista 0,30 %
Wkłady SKO 2,00 %
Rachunki ROR 0,90 %
Lokata terminowa 1M 0,80 %
Lokata terminowa 3M 1,10 %
Lokata terminowa 6M 1,30 %
Lokata terminowa 12M 1,70 %
Lokata terminowa 24M 2,00 %
Lokata terminowa 36M 2,50 %
Lokata „dopłata” 3M 1,10 %
Lokata „dopłata” 6M 1,30 %
Lokata „dopłata” 12M 1,70 %
Lokata internetowa 1M 1,00 %
Lokata internetowa 3M 1,10 %
Lokata internetowa 6M 1,30 %
Lokata internetowa 12M 1,70 %
Indywidualne konto emerytalne – IKE 3,30 %

Tabela oprocentowania obowiązuje od dnia 15.09.2015r.

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu stosuje kapitalizację kwartalną do wkładów a`vista i ROR oraz roczną do wkładów IKE.

Oprocentowanie lokat oraz wkładów oszczędnościowych podane jest w stosunku rocznym.

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl