Osoby fizyczne

Kredyty Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec

KREDYT GOTÓWKOWY   Kalkulator kredytu gotówkowego

 • Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł, a maksymalna 50.000 zł.
 • Wysokość kredytu nie może przekraczać 20-krotności dochodów netto Wnioskodawcy/ów.
 • Kredyt może być udzielany na okres do 60 miesięcy.

Plusami kredytu są:

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia
 • Łatwa dostępność kredytu
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego

 

KREDYT REMONTOWY   Kalkulator kredytu remontowego

Kredyt remontowy przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania zakupu działki, mieszkania lub budowy domu.

Minimalna kwota kredytu to 5000zł a maksymalna 70.000zł okres kredytowania do 96 miesięcy

Plusami kredytu są:

 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia
 • Łatwa dostępność kredytu
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów
 • Proste zabezpieczenie
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego

 

KREDYT SAMOCHODOWY   oprocentowanie depozytów i kredytów

Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych,

Minimalna kwota kredytu wynosi 5000zł a maksymalna 100000zł okres kredytu do 60 miesięcy

Plusy kredytu:

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów
 • Proste zabezpieczenie
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego

 

KREDYTY ODNAWIALNE DLA POSIADACZY RACHUNKU ROR    Kalkulator kredytu w ROR

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Plusami kredytu są:

 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia
 • Łatwa dostępność kredytu
 • Elastyczność w korzystaniu z kredytu i samodzielnym określaniu poziomu zadłużenia i płaconych odsetek
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego

 

KREDYT MIESZKANIOWY oraz  KREDYT HIPOTECZNY NA DOWOLNY CEL   
Kalkulator kredytu hipotecznego Mój Dom

Kalkulator kredytu hipotecznego na dowolny cel

 • Okres kredytowania w przypadku kredytu mieszkaniowego wynosi od 5 do 20 lat.
 • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 20.000 zł.

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wybudowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

   8.  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):

a) budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

   9.  zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu – realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę

Kredyt zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w umowie kredytu.

Plusami kredytu są:

 • niskie oprocentowanie
 • proste zasady udzielania i brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia kredytu
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • Możliwość rozliczenia kredytu na podstawie kosztorysu bez konieczności przedstawiania faktur

Aktualne oprocentowanie znajduje się w zakładce: Tabela oprocentowania depozytów i kredytów

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 8:30 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 15:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl