Firmy

Kredyty Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec

KREDYTY OBROTOWE   oprocentowanie depozytów i kredytów

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

W przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym bank nie wymaga konieczności udokumentowania przez Kredytobiorcę celowości jego przeznaczenia,

Okres kredytowania do 5 lat

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 • Kredyt w rachunku bieżącym pozwala firmie na zwiększenie elastyczności finansowania firmy poprzez korzystanie z kredytu w okresach niedoboru środków pieniężnych i korzystania z własnych środków w okresach nadwyżki kasowej

 

KREDYT INWESTYCYJNY   oprocentowanie depozytów i kredytów

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy

Plusami kredytu są:

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Możliwość negocjacji udziału własnego w inwestycji
 • Okres kredytowania do 10 lat
 • Okres karencji nawet do 12 miesięcy
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów

 

KREDYT ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE  oprocentowanie depozytów i kredytów

Kredyt zabezpieczony hipotecznie może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 12 miesiące
 • posiada zdolność kredytową
 • wywiązuje się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banków
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia
 • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS;

Plusami kredytu są:

 • niskie oprocentowanie
 • Możliwość negocjacji udziału własnego w inwestycji
 • Okres kredytowania do 15 lat
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów
 • Możliwość dokonania wyceny nieruchomości przez Bank
 • Dofinansowywanie na bardzo atrakcyjnych warunkach projektów realizowanych przy wsparciu ze Środków unijnych

 

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl