System SMS Banking

klienci-indywidualni

Z usługi SMS Banking mogą korzystać posiadacze rachunków prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu.

W usłudze SMS Banking możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

 1. automatycznie wysyłane są wiadomości (według dokonanego wyboru) informujące Klienta o:
 •  saldzie na począek dnia,
 • zmianie salda rachunku,
 • blokady kartowej,
 • uznanie i/lub obciążenie rachunku,
 • wystąpieniu niedozwolonego debetu,
 • spłaty raty,
 • zapadalność lokaty.

     2.   na żądanie klienta  w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami.

 Klient wysyła do Banku, na numer telefonu wskazany w szczegółach wiadomości przychodzących z Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu – jest to numer 4455 wiadomość treści:

8792 modulo#pin#pytanie

gdzie:

modulo - modulo Klienta (numer nadawany przez Bank)

pin – nadane Klientowi przez system czterocyfrowe hasło

pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi

Dostępne pytania:

        Pytanie                       Wolne środki na kontach

S

Salda wszystkich rachunków

SB

Salda rachunków bieżących

SK

Salda rachunków kredytowych

ST

Salda rachunków terminowych

SR#<NRB>

Saldo wybranego rachunku
Oprocentowanie rachunków

O

Oprocentowanie wszystkich rachunków

OB

Oprocentowanie rachunków bieżących

OK

Oprocentowanie rachunków kredytowych

OT

Oprocentowanie rachunków terminowych

OR#<NRB>

Oprocentowanie wybranego rachunku
   Ostatnie operacje na rachunkach

W

Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków

WB

Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących

WK

Trzy ostatnie operacje rachunków kredytowych

WT

Trzy ostatnie operacje rachunków terminowych

WR#<NRB>

Ostatnie operacje wybranego rachunku

<NRB> pełny numer wybranego rachunku

System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru klienta, numeru telefonu i kodu PIN wysyła odpowiedź.

Klient może zmienić swój kod PIN wysyłając odpowiedni SMS:

8792 modulo#aktualny pin#P#nowy pin

nowy kod pin powinien składać się z czterech cyfr. Po udanej zmianie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści: „Hasło PIN zostało poprawnie zmienione”.

Bank pobiera opłatę za czynności związane z SMS, w wysokości okreśonej w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe.

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 8:30 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 15:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl