Odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych

BS Czarny Dunajec 3

ODROCZENIE SPŁATY RAT KAPITAŁOWO-ODSETKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu informuje, że Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronowirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające odroczyć ratę kredytu.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 6 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • niewydłużenie okresu kredytowania po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty dotyczy każdego rodzaju kredytu.

Wzór wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się w zakładce:  przydatne – dokumenty do pobrania.

LINK:

www.bsczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2020/04/zał-1-wniosek-o-zmianę-warunków-covid-OF.pdf

Wnioski o odroczenie części kapitałowej będą rozpatrywane od dnia 02.04.2020r.

Wnioski o odroczenie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej lub raty odsetkowej będą rozpatrywane od dnia 09.04.2020r.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bsczarnydunajec.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: 34-470 Czarny Dunajec ul. Rynek 19 z dopiskiem „Odroczenie rat COVID-19″
 • w siedzibie Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek  będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

W przypadku złożenia wniosku o odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych pozytywna decyzja Banku wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego  harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w siedzibie Banku

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie w przypadku chęci złożenia wniosku osobiście prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia godziny.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu:  18 2613079

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl