Odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych dla przedsiębiorców, rolników

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców, rolników

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy

 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

 • raty odsetkowej na okres do 6 miesięcy

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 •  wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia

 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczenie płatności

 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność odsetek w terminie do 36 miesięcy od daty pierwszej prolongowanej raty

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

udzielonych w PLN.

Wniosek o odroczenie terminu spłat rat znajduje się na stronie Banku w zakładce przydatne – dokumenty do pobrania.

1. Wniosek o odroczenie terminu spłat rat

http://www.bsczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2020/04/wniosek-o-odrocznie-spłat-przedsiebiorca.pdf

2. Formularz – informacje finansowe – wypełniamy jedynie w przypadku, kiedy kredytobiorca nie złożył wymaganych dokumentów do monitoringu wcześniej.

Załączniki znajdują się na stronie Banku Spółdzielczego w zakładce przydatne – odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych dla przedsiębiorców, rolników na dole strony.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bsczarnydunajec.pl – należy załączyć skan wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 34-470 Czarny Dunajec ul. Rynek 19 z dopiskiem „Odroczenie rat COVID-19″
 • w siedzibie Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać w Banku.

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl