Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz zmiana Taryfy prowizji i opłat

BS Czarny Dunajec 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 16 grudnia 2019r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu. Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019r.

Ponadto, uprzejmie informujemy, iż od 16 grudnia 2019r. zmianie ulega również Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu. Wprowadzone zmiany związane są m.in. z wejściem w życie ww. Rozporządzenia.

 

Poniżej załączony został link do Taryfy obowiązującej od dnia 16.12.2019r.

https://www.bsczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2019/10/Taryfa-KLIENT-INDYWIDUALNY-16.12.20192.pdf

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl