Wnioski 500+ oraz dobry start 300 dla ucznia w bankowości elektonicznej

500plus_banery750x200

Złóż wniosek w Programie Rodzina 500+  i/lub  wniosek dobry start 300 dla ucznia

w bankowości elektronicznej eBankNet

Wszyscy Klienci, którzy mają lub otworzą w naszym Banku rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej eBankNet mają możliwość złożenia wniosku do Programu Rodzina 500+, a także dobry start 300 dla ucznia.

 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE INTERNETOWYM  eBankNet

 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie rodzina „500+” lub „Dobry Start 300 dla ucznia”  w ramach bankowości internetowej eBankNet.
 • Wniosek o świadczenie 500+ lub dobry start 300 dla ucznia Klient znajdzie po zalogowaniu do systemu, w zakładce wnioski – w menu Rodzina 500+ lub Wyprawka 300+ „Nowy Wniosek”.

 • Klient składa wniosek w swoim  imieniu, logując się do systemu internetowego. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Złożony wniosek klient może pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Jeżeli do wniosku klient chce załączyć wymagane dokumenty, winien przygotować wcześniej ich skany. Załączniki mogą być o określonych parametrach: format załączników to JPG, PNG lub PDF, maksymalna liczba załączników: 7 sztuk; maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB; maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB; nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz musza być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Statusy wniosku:

„Przetwarzany” – trwa przesylanie wniosku do systemu Emp@tia.

„Dostarczony” – wniosek został przeslany do systemu Emp@tia.

„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go zlozyc ponownie.

 • Złożony przez klienta wniosek zostanie przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail klient otrzyma od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono potwierdzeniem , że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
 • Jeśli okaże się, ze wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, klient zostanie o tym poinformowany.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start. 

 link:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 8:30 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 15:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl