OPŁATA RACHUNKU ZA MEDIA

BS Czarny Dunajec 3

OPŁACAJ RACHUNKI ZA MEDIA

ZA DARMO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CZARNYM DUNAJCU

KORZYSTAJĄC Z BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ !!!

 

OPŁATA ZA MEDIA W PRZYPADKU:

  • Przelewu złożonego w formie papierowej z rachunku w Banku wynosi 2,00 PLN

  • Wpłaty gotówkowej w kasie Banku wynosi 3,50 PLN*

 

* 0,5% od kwoty wpłaty (minimalnie 3,50 zł) nie więcej niż 500,00 zł

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl