Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

180514konto_podstwowe_grupa_BANER_750x200

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003) Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu z dniem 8 sierpnia 2018 r. wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne.

Korzyści:

 • 0 zł - za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • 0 zł - za wpłaty i wypłaty gotówkowe w kasach i bankomatach Banku
 • 0 zł- za 5 wypłat w miesiącu z bankomatów krajowych innych banków i SKOK
 • 0 zł-  za 5 przelewów krajowych w miesiącu
 • 0 zł- za wydanie i wznowienie karty debetowej

Posiadacz PRP nie może korzystać z debetu dopuszczalnego oraz kredytu odnawialnego w rachunku.

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl