Karty zdrapki

BS Czarny Dunajec bankowosc

KARTY ZDRAPKI W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Informujemy, że od dnia 14.06.2017r. nastąpiła zmiana formy haseł jednorazowych z wydruku listy TAN na karty zdrapki, zmiana dotyczy tylko użytkowników, którzy do tej pory korzystają z listy haseł jednorazowych w postaci wydruku do autoryzacji transakcji.

Jeżeli użytkownik korzystał z haseł jednorazowych w postaci wydruku to od dnia 14.06.2017r. hasła jednorazowe będą wydawane i przesyłane w formie karty zdrapki jako kody jednorazowe.

Aktualnie posiadane listy haseł jednorazowych w postaci wydruku będą aktywne do czasu ich wykorzystania, każda następna lista będzie już wydawana w formie karty zdrapki.

W przypadku autoryzacji kodami jednorazowymi system sam określa, który kod i z której karty należy podać.

 Informacje na temat autoryzacji transakcji kodami jednorazowymi znajdują się w Instrukcji użytkownika: Dokumentacja Systemu eBankNet na stronie logowania do bankowości elektronicznej oraz na stronie Banku Spółdzielczego w zakładce dokumenty do pobrania „Dokumentacja użytkownika systemu eBankNet – nowa wersja”.

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl